Concurs: Idees pel canvi

El futur és teu. Per això, pots i deus començar a pensar JA en com vols afectar l’avenir del planeta. Què estem fent malament? Com podríem millorar? Explica’ns la teua brillant idea per a solucionar el canvi climàtic i fer el salt a una societat sostenible. Tria la categoria i el format de presentació de la teua idea. Podràs guanyar un premi i, cosa que és més important, contribuir a un demà millor.

Si eres estudiant de 1r, 2n, 3r o 4t de l’ESO, pots enviar la teua idea fins al 10 de juny al correu electrònic umh.sapiens@umh.es. Demana ajuda a una persona adulta (tutor/a legal o professor/a) per a l’enviament.

Les propostes hauran d’estar relacionades amb un dels temes següents:

El repte mediambiental

Desaprofitament d’aliments i formes ecològiques d’alimentació.
Desforestació, desertificació i degradació del sòl com a resultat del canvi climàtic.
Pèrdua de biodiversitat.
Altres temes mediambientals relacionats amb el canvi climàtic que se t’ocórreguen.

El repte econòmic

Inversiones ‘verdes’: idea un modelo de negocio respetuoso con el medio ambiente y con la conservación Inversions ‘verdes’: idea un model de negoci respectuós amb el medi ambient i amb la conservació dels recursos naturals.
Ecotaxes: impostos a la contaminació i altres sistemes fiscals que promoguen la sostenibilitat.
L’economia circular en els sectors industrials, agraris i de serveis típicament valencians.
Altres temes econòmics relacionats amb el canvi climàtic que se t’ocórreguen.

El reto sociocultural

Com promoure comportaments responsables amb el medi ambient.
La integració i els desplaçaments humans provocats pel canvi climàtic.
Activisme: un model de grup de pressió de baix cap amunt que motive als joves.
Altres temes socioculturals relacionats amb el canvi climàtic que se t’ocórreguen.

El repte informatiu

Combatre la desinformació sobre el canvi climàtic.
Fer arribar la investigació científica sobre el canvi climàtic a la societat.
Noves maneres d’aprendre sobre el canvi climàtic en els col·legis/instituts.
Altres temes relacionats amb la informació i el canvi climàtic que se t’ocórreguen.

Per exemple, a Ana se li ha ocorregut que seria una bona idea organitzar un equip de voluntaris que s’acosten al mercat central amb contenidors de reciclatge i ajudar els comerciants i compradors a aprendre com separar els residus. Aquesta proposta encaixaria en el Repte sociocultural ‘Com promoure comportaments responsables amb el medi ambient’.

Formats:

Les idees hauran de ser comunicades, en castellà o valencià, en algun dels següents formats:

Blog (màxim de 3 entrades/pàgines i 500 paraules per entrada)
Infografia (màxim de 300 paraules)
Mapa conceptual (màxim de 300 paraules)
Assaig (màxim de 800 paraules)
Podcast (màxim de 5 minuts)

Ana decideix presentar la seua idea en forma de podcast. Fa una introducció en la qual explica la seua idea: quin problema pretén combatre, com es farà, quins recursos serien necessaris, quins resultats esperarien… A més, entrevista a la seua veïna Pilar, que té un lloc de peix en el mercat, i li pregunta la seua opinió sobre la iniciativa i sobre la seua experiència amb la separació de residus.

Termini de lliurament:

Abans de les 23:59h del 10 de juny de 2022 en el correu electrònic umh.sapiens@umh.es

Criteris de valoració:

Es valoraran positivament la innovació, l’originalitat, la correcció gramatical, l’ortografia i l’estètica (narrativa i/o visual). 
La idea haurà de ser argumentada i se citaran les fonts de les dades aportades. 
Es valorarà la relació de les idees proposades amb algunes de les investigacions dutes a terme en la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx o amb els reportatges publicats en la revista UMH Sapiens.
Se citaran l’autoria i tipus de llicència de lliure distribució d’aquelles imatges, so o gràfics de tercers utilitzades en l’obra.

El podcast d’Ana conté música de tercers amb llicència creative commons (de distribució lliure) i ella cita l’autoria. A més, ha trobat dades interessants en un reportatge de UMH Sapiens sobre el reciclatge de plàstic que cita durant l’entrevista.

Criteris d’exclusió:

Només s’admetrà una participació per persona.
Seran exclosos aquells treballs que no complisquen amb els requisits de forma, contingut o termini de lliurament.

Premis:

Se seleccionarà una idea guanyadora en cadascuna de les categories (Repte mediambiental, Repte econòmic, Repte sociocultural, Repte informatiu). La persona participant amb la idea guanyadora rebrà un joguet/activitat científica didàctica valorat entre els 100 i els 150€. L’organització es reserva el dret de modificar la distribució dels premis atorgats de qualsevol forma, així com de deixar desert el premi en qualsevol de les categories.

L’organització es reserva el dret de publicar en plataformes pròpies de la Universitat Miguel Hernández d’Elx els treballs destacats, sense perjudici de l’autoria d’aquests.


Aquesta activitat està desenvolupada en el Servei de Comunicació, Màrqueting i Atenció a l’Estudiantat, dependent del Vicerectorat d’Estudiants i Coordinació de la UMH i compta amb la col·laboració de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia-Ministeri de Ciència i Innovació.


LEAVE YOUR COMMENT

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.