Cultura científica184 Videos

umhsapiens cabecera post blog (2)
0

Concurs: Idees pel canvi

El futur és teu. Per això, pots i deus començar a pensar JA en com vols afectar l'avenir del planeta. Explica'ns la teua brillant idea per a solucionar el canvi climàtic i fer el salt a una societat sostenible.
Pint of Science
1

¡Vuelve el Pint of Science! #Pint22ES

Imanes y arte para entender el cerebro o el uso de plantas en la dieta para mejorar la obesidad. Del 9 al 11 de mayo, la ciencia vuelve, los bares de Alicante.
umhsapiens cabecera post blog (6)
0

Concurso: Ideas x el cambio

El futuro es tuyo. Por eso, puedes y debes empezar a pensar YA en cómo quieres afectar al porvenir del planeta. Cuéntanos tu brillante idea para solucionar el cambio climático y podrás ganar un premio.

Brenda Milner, fundadora de la Neuropsicología

Graduada en Reino Unido, Brenda Milner es conocida por sus aportaciones a la Neuropsicología en el entendimiento del cerebro, la memoria y el lenguaje.
umhsapiens-cabecera-post-blog-6
0

How to save the world in 17 steps

We must get down to work to build a sustainable and fair future. But, first, let's review together the objectives of the 2030 Agenda and see what we can contribute.
umhsapiens-cabecera-post-blog-6
0

Com salvar el món en 17 passos

Hem de posar-nos a la feina per a construir un futur sostenible i just. Però, abans, repassem junts els objectius de l'Agenda 2030 i vegem en què podem contribuir.
Cabecera post
0

Find out which plant it is

Certainly you see many plants that may or may not have flowers every day. You see them on your way to school, in the park where you play with your friends, even in the garden or balcony of your own home! But ... Do you know their names?
Cabecera post
0

Descobreix de quina planta es tracta

Segurament, al teu dia a dia veus moltes plantes que poden tenir flors o no. Les veus de camí al col·legi, al parc on jugues amb els amics, inclòs al jardí o balcó de casa teua! Però... coneixes els seus noms?