Com salvar el món en 17 passos

Hem de posar-nos a la feina per a construir un futur sostenible i just. Però, abans, repassem junts els objectius de l'Agenda 2030 i vegem en què podem contribuir.

Cómo salvar el mundo en 17 pasos

Debemos ponernos manos a la obra para construir un futuro sostenible y justo. Pero, antes, repasemos juntos los objetivos de la Agenda 2030 y veamos en qué podemos contribuir.