La memòria de la nostra ciutat

Joc interactiu per a descobrir la memòria històrica de la ciutat d'Elx, què és la història i què són les fonts de documentació històrica, amb la Càtedra Pedro Ibarra de la Universitat Miguel Hernández.